Przygotowanie do druku

Przygotowanie prac do druku offsetowego

Materiały źródłowe w postaci cyfrowej.

 • pliki kompozytowe PDF,
 • pliki kompozytowe postscriptowe PS,
 • ewentualnie format EPS, PRN
 • ewentualnie plik otwarty w formacie CDR

Zalecenia:

 • niedopuszczalne jest stosowanie elementów zapisanych w przestrzeniach barwnych np. RGB lub innych,
 • jeżeli w pracy występuje grafika, która kończy się równo z krawędzią strony (tzw. grafika na spad) należy dodać 3 mm spadu,
 • prace powinny posiadać dodane znaczniki cięcia, w szczególności gdy zapis będzie w formacie, który nie określa obszaru strony oraz znaczniki (sznyty) innych operacji introligatorskich jak falcowanie, bigowanie itp.,
 • rozdzielczość bitmap powinna zawierać się między 250 dpi a 350 dpi (rozdzielczość niższa niż 250 dpi może niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów, a w rozdzielczości powyżej 350 dpi nie powoduje poprawy jakości drukowanych obiektów, niepotrzebnie natomiast zwiększa się rozmiar pliku),
 • wszystkie elementy powinny być zdefiniowane przy użyciu standardowej triady (CMYK),
 • jeżeli praca będzie drukowana z użyciem kolorów Pantone, odpowiednie obiekty wektorowe powinny zostać zdefiniowane jako kolory Pantone i powinny zostać przekonwertowane na CMYK,
 • wszystkie czcionki użyte w pracy muszą być dołączone do pliku PostScript lub PDF albo zamienione na krzywe.